Redaktura zahteva specijalizovana znanja

00584Redaktura zahteva specijalizovano znanje i radi je osoba stručna za područje iz kojeg je prevod. To je redaktura prevoda tj. usklađivanje prevoda s izvornikom, provera odabranih pojmova u prevodu kao i prepravljanje stila prema potrebi. Redaktura podrazumeva ponovni pregled prevoda i upoređenje s izvornikom. U slučaju dvosmislenosti ili nejasnoće teksta uvek je važno komunicirati s Naručiocem. Redaktor ne sme proizvoljno menjati tekst i terminologiju bez prethodnog dogovora s Naručiocem. Redaktura obuhvata proveru tačnosti prevoda, posebno posebnih termina imajući u vidu sva pravila struke. Redaktor vrši proveru tačnosti, usklađuje i uređuje prevedeni tekst a da pritom ne sme menjati smisao u odnosu na izvornik. Revidirani tekst svojim klijentima uvek šaljemo u istom formatu kao i prevod i to na način da se na računaru mogu videti zahvati u originalnom prevodu te drugi finalni dokument bez zahvata koji je spreman za namenu, objavu i sl.

Powered by WebExpress