00530

Ivan Savić /

diplomirani filolog 
za srpski jezik i književnost
sa opštom književnošću

Posao lektora zahteva mogobrojna znanja iz različitih oblasti koje nisu u uskoj vezi sa lingvističkim disciplinama. Enciklopedijski duh, potpomognut temeljitim filološkim znanjima je najbolji preduslov za uspešan lektorski rad. Interesovanja na poljima prirodnih i društvenih nauka i poznavanje umetnosti u istorijskom kontekstu, obogaćuju i olakšavaju zahvate na zadatom tekstu.

Powered by WebExpress