Posao lektora je da uoči i ispravi greške u tekstu koje se odnose na pravopis, gramatiku i sintaksu

00530

Lektura i korektura ponajpre obuhvataju korigovanje pravopisnih, gramatičkih i interpunkcijskih pogrešaka, međutim, lektura obuhvata više od toga. U tekstu je potrebno biti dosledan, stoga lektor zadire i u leksikologiju, sintaksu kao i samu organizaciju teksta. U samom procesu prevođenja, lektura je deo postupka za osiguravanje kvaliteta. Svaki tekst koji je sastavljen na izvornom jeziku za javnu objavu ili važnu upotrebu treba lektorisati. Svaki prevod na bilo kojem jeziku takođe treba lektorisati kako bi konačni proizvod što doslednije pratio izvorni tekst.

Powered by WebExpress