Cenovnik redakture

00600*Cene važe za jednu prevodilačku stranu (1800 karaktera sa razmacima), date su za objedinjujuću uslugu (redaktura, lektura, korektura) i izražene su u rsd. 
**Obračunava se broj stranica finalno otkucanog, korigovanog, obrađenog ili prevedenog teksta. 
***Marketinški materijal (oglasi, reklame, brošure…) se obračunava po strani poslatog materijala a ne prema broju karaktera. 
****Prevod sa hrvatskog jezika na srpski se obračunava kao redaktura teksta.
*****Usluga podrazumeva i lekturu i korekturu teksta.

Powered by WebExpress