Cenovnik lekture i korekture

00601*Cene važe za jednu lekturisanu stranu (1800 karaktera sa razmacima) i izražene su u rsd. 
**Obračunava se broj stranica finalno otkucanog, korigovanog, obrađenog ili prevedenog teksta.
***Marketinški materijal (oglasi, reklame, brošure…) se obračunava po strani poslatog materijala a ne prema broju karaktera. 

Powered by WebExpress